طباطبایی: عدم التزام به اسلام یعنی کفر

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم مد نظر قرار دادن ارزش‌ها و نظر مردم در روند بررسی صلاحیت‌ها، حفظ ملیت کشور را در گرو احترام گذاشتن و بها دادن...

ادامه مطلب ...