«صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری»وآغاز بزرگ‌ترین پذیره‌نویسی صندوق سهامی در فرابورس

کیاپرس: صندوق‌ بازنشستگی کشوری نخستین صندوق سرمایه‌گذاری در سهام با عنوان «صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری» تاسیس کرده و فرابورس ایران...

ادامه مطلب ...