صدور مجوز صاراتی برای ۱۴۰۰ تن پا و پنجه مرغ توسط دامپزشکی مازندران در ۱۰ ماهه اول سال

کیا پرس :  کارشناسان دامپزشکی مازندران با نمونه برداری و انجام آزمایشات لازم برای ۱۴۰۰ تن پا و پنجه مرغ مجوز صادراتی صادر کردند. به گزارش روابط عمومی...

ادامه مطلب ...