«شیشه ی عمر» ترامپ چگونه به دست ایران افتاد؟

کیا پرس : چین که وارد کننده یک چهارم نفت ایران است، تعرفه های گمرکی را بر واردات نفت آمریکا اعمال کرده است، تا ضربه دو گانه ای را به آن وارد کند؛ یعنی واردات...

ادامه مطلب ...