شکم درد و حالت تهوع بعد از صرف غذا، علامت کدام بیماری است؟

برخی افراد در فاصله خیلی کوتاه پس از غذا خوردن، نیاز به تخلیه معده پیدا می‌کنند. این حالت غیرعادی نوعی سندروم به نام دامپینگ یا تخلیه سریع معده است. ببه نقل از...

ادامه مطلب ...