«شوک» تهران به دستگاه اطلاعاتی اسرائیل

کیا پرس : با وجود این که اسرائیل پر از گروه‌های اقلیت است، اما به طور مداوم مردم و جمعیت متنوع قومی را به خود جذب می‌کند. اما این دولت در زمینه هدف گیری...

ادامه مطلب ...