شهرداری ساری در بخش زباله بی تفاوت نبوده و به تکلیف قانونی خود عمل کرده است

به گزارش کیا پرس معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به اینکه شهرداری ساری نسبت به پروژه زباله‌سوز بی‌تفاوت نبوده و هیچ کوتاهی در این...

ادامه مطلب ...