شهرداری ساری به عنوان واحد آموزش برتر مازندران انتخاب شد

شهرداری ساری برای چهارمین بار متوالی به عنوان شهردار برتر در زمینه آموزش کارکنان در شهرداری های استان مازندران انتخاب شد به گزارش  کیاپرس و به نقل از روابط عمومی و...

ادامه مطلب ...