شهرداری ساری بعنوان دستگاه برتر استان در امر اقامه نماز شد.

تقدیر قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور از شهردار ساری بخاطر توسعه و ترویج فرهنگ نماز اجلاسیه استانی نماز با موضوع نماز و سنجش دستاوردها چهارشنبه شانزدهم دی ماه جاری...

ادامه مطلب ...