یک پاکستانی شهردار لندن می‌شود

همه نگاه ها به انتخابات شهردار لندن معطوف است و این در حالی است که یک انگلیسی پاکستانی تبار در نظر سنجی ها بیشترین بخت را برای پیروزی دارد. این شبکه درباره انتخابات...

ادامه مطلب ...