شناسایی ۹۰۰ حاملگی منجر به زایش معلول در سال ۹۴

استفاده از ظرفیت علمی برای کاهش معلول زایی در بهزیستی رئیس سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه ظرفیت علمی کشور در بهزیستی با استفاده از علم ژنتیک و مداخله بهنگام برای...

ادامه مطلب ...