شاخص ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس چیست؟/۱

  کیا پرس :سهل‌ترین کاری که نیاز به تخصص و دانش خاصی ندارد استفاده از ابزار تذکر کتبی به مسئولین ذیربط است، به همین خاطر است که اکثریت نمایندگان در این شاخص اعداد...

ادامه مطلب ...