سوزاندان ضایعات کشاورزی دلیل آتش سوزی حاشیه جنگل در قائمشهر بود

‌کیاپرس - رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری قائم‌شهر، سوزاندن ضایعات و بقایای محصولات کشاورزی را دلیل آتش سوزی حاشیه جنگل های تلوک اعلام کرد. علی‌امینی در خصوص...

ادامه مطلب ...