سود تسهیلات مسکن باید همسو با نرخ تورم کاهش یابد

کیاپرس:دبیر کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور با اشاره به نرخ ۸ درصدی تورم عمومی گفت: شورای پول و اعتبار باید به صورت اضطراری تشکیل جلسه دهد و مجدداً میزان...

ادامه مطلب ...