سهم حمل و نقل ریلی باید به ۳۰ درصد افزایش یابد

کیاپرس -معاون توسعه مدیریت و منابع راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: سهم حمل و نقل ریلی در افق ۱۴۰۴ باید به ۳۰ درصد افزایش یابد. محمدرضا نصرت نظامی عصر پنجشنبه در...

ادامه مطلب ...