سخنگوی کنونی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران،سفیرایران در آذربایجان شد

کیاپرس ": سیدعباس موسوی، سخنگوی کنونی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، طی حکمی به عنوان سفیر جدید در جمهوری آذربایجان منصوب شده و قرار است تا شهریور ماه در...

ادامه مطلب ...