سفر دو روزه استاندار آستاراخان روسیه به مازندران

استاندار مازندران گفت:استاندار آستاراخان سفر دو روزه ای به مازندران و سفر یک روزه نیز به تهران خواهد داشت. ربیع فلاح در دومین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان...

ادامه مطلب ...