پلیس راهنمایی و رانندگی روباتیک در خیابان های چین!

   کیاپرس:در یک شهر چین پلیس برای هشدار به عابران پیاده خاطی از یک افسر راهنمایی و رانندگی روباتیک استفاده می کند.  این روبات در چهار راه شهر شیانگ یانگ مرکز...

ادامه مطلب ...