سرپرست وزارت راه و شهرسازی و استاندارمازندران را بشناسید + سوابق

    کیا پرس--رئیس جمهور در حکمی مهندس محمد اسلامی را به عنوان سرپرست «وزارت راه و شهرسازی» منصوب کرد.  رئیس جمهور در حکمی مهندس محمد اسلامی را به...

ادامه مطلب ...