ساختمان کفش ملی در ساری آتش گرفت

ساختمان کفش ملی مرکز مازندران عصر امروز چهارشنبه به دلیل نامعلومی دچار آتش سوزی شده است.  هم اکنون گروه های آتش نشانی با حضور در منطقه سرگرم خاموش کردن آتش سوزی...

ادامه مطلب ...