ساختمان مرکز مشاوره آرامش انتظامی مازندران افتتاح شد

کیاپرس- ساختمان جدید مرکز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی استان مازندران در ساری افتتاح شد.  ساختمان جدید مرکز مشاوره آرامش انتظامی مازندارن صبح سه شنبه توسط...

ادامه مطلب ...