ساخت دومین بیمارستان کودکان سرطانی ایران

رضا شهریاری در حاشیه نشست شورای هماهنگی خیران امور خیریه و سلامت در ساری  افزود: مجموعه بیمارستان کودکان سرطانی ماهک در استان در دو سال اخیر ۶۰ درصد رشد فیزیکی...

ادامه مطلب ...