زباله و ساخت و ساز غیرمجاز چالش محیط زیست در مازندران است

کیاپرس - مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، ساخت و سازغیرمجاز و زباله را از مشکلات برزگ حوزه محیط زیست در استان برشمرد.  حسین‌علی ابراهیمی کارنامی دوشنبه‌شب...

ادامه مطلب ...