ری شهری: احمدی نژاد باید پیش از سفر به گرگان به توصیه رهبری تمکین می کرد

    او نباید طوری رفتار می کرد که رهبری نظرشان را علنی اعلام می کردند آیت الله ری شهری تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی گفت: احمدی نژاد باید پیش از سفر به گرگان...

ادامه مطلب ...