ریاضیدانی که تاریخ مرگ خود را پیشگویی کرد

کیا پرس: آبراهام دمویر یک ریاضیدان سرشناس است نه یک پیشگو، او به خاطر سابقه خود در خصوص اعداد مختلط و برخی دیگر از دستاوردهایش در حوزه ریاضیات سرشناس است اما...

ادامه مطلب ...