احمدی نژاد هم ثبت نام کرد

محمود احمدی نژاد که برای همراهی حمید بقایی به وزارت کشور مراجعه کرده بود خود نیز برای حضور در انتخابات ثبت نام کرد. محمود احمدی نژاد، رئیس دولت‌های دهم و نهم که...

ادامه مطلب ...