رژیم غذایی کم نمک همیشه سالم نیست

کیاپرس:طبق مطالعه جدید محققان، حذف غذاهای پرنمک همیشه برای سلامت قلب مفید نیست. محققان دانشکده پزشکی دانشگاه بوستون دریافتند شرکت کنندگان حاضر در یک مطالعه...

ادامه مطلب ...