اندر مصایب رژیم گرفتن

در فرآیند گرسنگی، معمولا هورمون‌های مختلفی مانند لپتین، گرلین و دیگر هورمون‌ها دخالت می‌کنند تا میزان غذایی را که فرد باید بخورد، براساس وزن بدن او تنظیم کنند و...

ادامه مطلب ...