دانشگاه مازندران میزبان رویداد استارتاپی کوک

به گزارش کیاپرس از شهرستان ساری، تقویت ارتباط دانشگاه با مراکز صنعتی یکی از نیازهای اساسی این روزهای جامعه بوده که هر از چند وقتی متولیان امر اقدام به برپایی...

ادامه مطلب ...