روند کاهشی تسهیلات اعطایی به بخش مسکن

بررسی روند تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش مسکن نشانگر آن است که پرداخت تسهیلات به این حوزه روند کاهشی را در پیش گرفته است. کیا پرس: کل تسهیلات پرداختی به حوزه...

ادامه مطلب ...