روند اجرای پروژه زباله سوز ساری امیدوارکننده نیست

کیاپرس - نایب رئیس شورای اسلامی شهر ساری با بیان اینکه قرار است نیروگاه زباله سوز ساری تا پایان سال جاری بهره برداری شود گفت: روند اجرای این پروژه امیدوارکننده...

ادامه مطلب ...