روحانی : متاسفانه برخی که میدان انقلاب و جنگ را ندیده اند به گونه ای از کشور و انقلاب حرف می زنند که انسان را دچار شگفتی می کنند

    هر روز یک مشکل در فضای رسانه ها برای دولت بوجود می آورند رییس جمهوری اظهارداشت: اگر می‌خواهیم شعار بدهیم، لطفاً از جیب مردم شعار ندهیم و از جیب خودمان شعار...

ادامه مطلب ...