رسانه ها با هر گرایش و نظری به مساله ی آب و ایجاد راهکارهای کاهش تنش ها و بحران های آبی کمک کنند

کیا پرس: معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، گفت: با بستر سازی مناسب اجتماعی می توان از مساله ی خشکسالی که بر معیشت کشاورزان و قدرت خرید مصرف...

ادامه مطلب ...