رسالت خطیر خبرنگاران به عنوان چشم بینا و زبان گویای مردم، پرتو افشان مسیر توسعه و تعالی جامعه است

کیا پرس: مهندس اسلامی استاندار مازندران با صدور پیامی ۱۷ مرداد روز خبرنگار را به خبرنگاران و جهادگران عرصه دانایی و آگاهی تبریک گفت و تاکید کرد : استان مازندران...

ادامه مطلب ...