دیابت و افزایش وزن از مشکلات جدی در حوزه سلامت است

کیاپرس : وزیر بهداشت گفت: دیابت و افزایش وزن یکی از مشکلات جدی ما در حوزه سلامت است. دکتر سیدحسن هاشمی در پاسخ به سئوال مبنی بر موانع و الزامات پیش نیاز برای اجرای...

ادامه مطلب ...