پیشکسوت و قهرمان ورزش کشتی در آمل به دیار حق شتافت

پرویز فرزان اظهار کرد: یکی از پیشکسوتان و پهلوانان ورزش کشتی در مازندران به علت مشکلات قلبی به دیار حق شتافت. وی افزود: پهلوان مرحوم داریوش مرادی یکی از مربیان...

ادامه مطلب ...