داستانی جدید برای فرمانداری ویژه آمل با خداحافظی فرماندار بازنشسته !

کیا پرس  : جابه‌جایی معاون فرمانداری آمل از دیگر حاشیه‌های دوره تصدی شفیع‌زاده بود که وی را به مرخصی همراه با دلخوری فرستاد تا آمل به عنوان تنها شهری باشد که...

ادامه مطلب ...