به این خیریه‌ها اعتماد نکنید

خانم‌هایی با چند پوشه و برگه‌های متعدد که گویا برگه‌های شناسایی کودکان یا بیماران است، سر چهارراه‌ها و میدان‌های اصلی جلوی عابران را می‌گیرند تا مؤسسه خودشان را...

ادامه مطلب ...