خیران کمک های بسیار خوبی برای توسعه کتابخانه سازی می باشند

با حضور۵۰۰ خیر و نیک اندیش؛ نخستین جشنواره خیران کتابخانه سازمازندران برگزارشد سرپرست کتابخانه‌های عمومی مازندران خبر داد: مازندران کتابخانه دیجیتال...

ادامه مطلب ...