خواست عمومی برای قرنطینه و محدودیت

کیاپرس: نفس‌شان زیر ماسک تنگ می‌شود وقتی که قرار است زیر گرمای ۵۰ درجه هر روز از خانه تا محل کار تردد کنند. کولرها را هم قبل از بهار روشن کرده و هشدارهای افزایش...

ادامه مطلب ...