ایتالیا به دو نیم تقسیم شد

به گزارش تسنیم، در پی عملیات خنثی سازی بمب متعلق به جنگ دوم جهانی اتوبان A۱ که شمال و جنوب این کشور را به هم متصل می کند به مدت دو ساعت بسته و قطارهای سریع السیر مسیر رم...

ادامه مطلب ...