۹ دی فریاد وحدت و همدلی ملت در رسوایی فتنه ۸۸ است

محمدحسین بابایی، امشب در همایش بصیرت و بزرگداشت ۹ دی در مسجد جامع نکا، اظهار کرد: نباید جریان فتنه را تنها متعلق به سال ۸۸ بدانیم بلکه باید در تمام مراحل مراقب...

ادامه مطلب ...