حسین زادگان : سرانه ورزشی مازندران افزایش یافت

کیاپرس_ حسین زادگان در جمع نمازگزاران ساروی گفت ؛ از هفته تربیت بدنی سال گذشته در حوزه سخت افزاری, افزایش سرانه ورزشی مازندران را شاهد بودیم که از زیر یک متر به ۱/۲...

ادامه مطلب ...