حسین زادگان با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه مد و لباس می تواند معرف خوبی برای تولیدکنندگان باشد

کیا پرس:  احمد حسین زادگان در این مراسم یادآور شد: حمایت دولت از تولید تنها به کارخانه ها و کارگاهها خلاصه نمی شود، بلکه دامنه اش با اشتغال خانگی را هم در بر می...

ادامه مطلب ...