هشدار معاون وزیر امور خارجه نسبت به اعدام شیخ نمر

کیاپرس: معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه هشدار داد: اعدام شیخ نمر هزینه سنگینی را متوجه عربستان سعودی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسین...

ادامه مطلب ...