برف و بوران از عصر روز یکشنبه شمال استان سمنان را فرا گرفت

گیر افتادن مسافران در مرز سمنان و مازندران کیاپرس : برف و بوران از عصر روز یکشنبه شمال استان سمنان را فرا گرفت و سبب در راه ماندن مسافران در برخی از محورهای این...

ادامه مطلب ...