جهاد برای درمان ناباروری از سازمان برنامه‌وبودجه اعتبار دریافت کند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تاکید بر توانمندی‌های جهاد دانشگاهی در حوزه درمان ناباروری،گفت: اگر جهاد در قالب شرکت از سازمان برنامه و بودجه اعتباراتی را...

ادامه مطلب ...