جان کری: مذاکرات امروز بسیار سازنده بود

 برخی از مسائل باقیمانده «حل وفصل» شد، یکی دو مسئله مانده است کیا پرس :وزیر امور خارجه آمریکا گفته است برخی از دشوار ترین مسائل که بین دو طرف اختلاف وجود داشت، در...

ادامه مطلب ...