کری مدعی نقض حقوق بشر در ایران شد

جان کری در بیانیه ای که وزارت امور خارجه آمریکا آن را منتشر کرده است مدعی شد که حقوق بشر در ایران نقض می شود. با وجود تبعیض نژادی در آمریکا و وضعیت نابسامان رنگین‌...

ادامه مطلب ...