جادوگری مرد قائم‌شهری برای مداوای زخم سر همسرش

ذکریا اشکپور با اشاره به اینکه فردی با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ مازندران تماس گرفت و شرح حال یک بیمار را به همکاران ارتباط داد، عنوان کرد: مأموران اورژانس...

ادامه مطلب ...